Планиране активности за 12. новембар 2020. године

12 новембра, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 12. новембра 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Товилиште, Дејана Смиљковића;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Јунска, Војводе Степе – окретница аутобуса 33, Радомира Марковића, Иванке Муачевић;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Миљаковачке стазе, Бахтијара Вагабзаде, Суседградска, Годоминска;

• Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.