Планиране активности за 13/11/2019

13 новембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 13. новембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Угао 3 и 7 Сутјеске, Рибарска, Бољетинска, Сутјеска.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Водоводска 177, Часлава Вељића.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Бахтијара Вагабзаде, Опленачка, Расинска.

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Сурчинска, Новобеоградских градитеља, 11. Априла, Власинска, Обреновачка, Виноградска.

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Курирска, Пружни пут.