ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 13. ЈУН 2019. Године

13 јуна, 2019

 

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање  и одвожење смећа, 13. јуна 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1.Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Стевана Филиповића, Милована Нићифоровића, Петра Драпшина и Милорада Ћирића;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Нићифора Нинковића, Миљаковачке стазе, Пролетерска и Бањички пут;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Шајкашка,Курирска и Насеље 13.Мај;