Уклањање нелегалних депонија на општини Раковица

13 јуна, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ наставља са великом акцијом уклањања нелегалних депонија на територији града Београда коју спроводи у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине.

Од 13. јуна започели смо санацију нелегалих одлагалишта отпада на територији општине Раковица, у улицама Нићифора Нинковића, Миљаковачке стазе, Пролетерска и Бањички пут. За потребе ове акције ангажована је сва неопходна механизација у виду утоваривача, комбинованих машина и транспортних возила.

С обзиром на то да формирањем „дивљих“ депонија нужно долази до загађења земље, воде и ваздуха, увек је присутна и опасност по здравље људи и животну средину. Несавесни грађани најчешће непрописно одлажу шут, грађевински материјал, стари намештај и осталу технику. Стога се спроводе акције санације „дивљих“ сметлишта које стихијски настају.

Поред свакодневних апела на суграђане да свој отпад одлажу на за то предвиђена места, ЈКП „Градска чистоћа“ настоји да делује превентивно, па је тако свим физичким лицима доступна акција бесплатног одношења кабастог отпада, коју спроводимо сваког првог викенда у месецу, као и акција поделе бесплатних џакова за шут. О овим акцијама детаљније информације можете добити путем броја погона општине којој припадате.