Планиране активности за 15. јун 2023. године

15 јуна, 2023

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 15 јуна, 2023. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град

-Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Вождовац

-Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Патријарха Германа, Војводе Степе, Ружа, Булевар Пеке Дапчевића, Радомира Марковића, Ђакона Авакума, Авалска бб, Крагујевачки пут (Средњи Прњавор), Липовачки пут бб;

Погон Раковица

-Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Патријарха Димитрија, Ослобођења, Летићева;

Погон Нови Београд

-Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза;

Погон одвоза и депоновања фекалних материја

-Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.