Планиране активности за 16. Јун 2022. године

16 јуна, 2022

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 16. Јуна 2022. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле и Садика Рамиза.

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Мали Лесковац.

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Војводе Степе, Ружа, Булевар Пеке Дапчевића, Јунска, Скендера Куленовића,Сињска, Мокролушка,  Радомира Марковића, Ђакона Авакума, Иванке Муачевић и Текеришка.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Миљаковачке стазе, Бахтијара Вагабзаде и Ослобођења.