Планиране активности за 17. јун 2020. године

17 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 17. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Трепчанска, Александра Војиновића, Едварда Грига, Авалска, Стевана Опачића.

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Браће марић, Азањска.