Планиране активности за 18. Март 2020. година.

18 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 18. Марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Угао 3 и 7 Сутјеске и Сутјеска;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Видиковачки венац, Расинска, Палих бораца и Гочка;