Планиране активности за 19. фебруар 2019. године

19 фебруара, 2019

Поред основне делатности  које  ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на  одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, 19. фебруарa 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2. Ванредно ангажовање две aуто-цистерне за ЈКП „Београдски водовод и канализација“ – превоз воде у Ритопеку;

3. Ванредно уклањање депонија поред контејнера на територији ГО Земун на следећим локацијама: Сењска улица, Војни пут, Батајнички друм, насеље 13. мај, Пружни пут и Курирска улица.