ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 19. ЈУН 2019.ГОДИНЕ.

19 јуна, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање и одвожење смећа, 19. јуна 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Заге Маливук, Угао 3. и 7. Сутјеске;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Првомајска, Прегревица, Јована Стоисављевића, Војни пут и Пружни пут;