Планиране активности за 20. фебруар 2019. године

20 фебруара, 2019

Поред основне делатности  које  ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на  одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, за  20. фебруар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2. Ванредно чишћење стајалишта Јавног превоза на Панчевачком путу у укупној дневној површини од 3.293 м²;

3. Ванредно ангажовање две aуто-цистерне за ЈКП „Београдски водовод и канализација“ – превоз воде у Ритопеку;

4. Ванредно уклањање депонија поред контејнера на територији ГО Палилула на следећим локацијама: Пакрачка улица, 1. Сутјеска, угао 3. и 7. Сутјеске улице.