ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 21/01/2020

21 јануара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 21. јануара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Зрењанински пут, Беле Бартока и Хоповска;

• Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Пружни пут и Курирска;