Планиране активности за 22. новембар 2019. годинe

22 новембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 22. новембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

  • Погон Стари град

Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

  • Погон Звездара

Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Михајла Тодоровића, Цветанова ћуприја, Прешевска, Булевар, Панте Срећковића, Светог Николе, Пантина, Кордунашка.       

  • Погон Палилула

Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут, Максима Горког.

  • Погон Вождовац

Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

  • Погон Чукарица

Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Момчила Чедића, Водоводска.

  • Погон Раковица

Ванредне активности на уклањању кабастог и зеленог отпада на следећим локацијама: Суседградска, Николе Мараковића, Нићифора Нинковића.