Радна посета Аустрији

23 новембра, 2019

Руководство ЈКП „Градска чистоћа“ је боравило у дводневној радној посети Аустрији.

Током боравка реализоване су посете и радни састанци у четири објекта „Umweltzentrum Pfaffenau“, који чине логистички центар за отпад, отпад спалионица, биоплинско постројење и рециклажни центар. Руководству ЈКП „Градска чистоћа“ је током сусрета представљен бечки систем управљања отпадом кроз „48ет- Tandler“ као и продавница за поновну употребу, са циљем упознавања са моделом прикупљања, селектовања и рециклаже отпада у Бечу.

По доласку у Беч тиму из Београда представљен је логистички центар и технологија спаљивања отпада у једној од три спалионице. Град Беч је прву спалионицу добио давне 1964. године и истакли су да је читав процес третмана отпадом строго контролисан и да су бенефити овог процеса топлотна енергија која може да се искористи за друге потребе.

Бечки Магистрат за збрињавање и одлагање отпада „48er-Tandler“ је градско предузеће које послује са око 3 000 запослених, који поред сакупљања и одвоза отпада раде и на чишћењу и прању улица, одвозу непрописно паркираних аутомобила и чишћење снега. Оно што су запослени истакли је да су најјефтинији у односу на друге оператере, због свог целокупног процеса од збрињавања отпада,сепарације отпада до процеса рециклаже. Поседују возни парк од 1000 возила за одношење смећа, а једно возило прикупи од 10 до 15 тона отпада дневно, док ЈПК „Градска чистоћа“ дневно прикупи и депонује око 1500 тона отпада.

Тиму „Чистоће“ из Београда представљен је и систем бечких чувара јавне чистоће, који се брину о томе да град буде чистији. Службеници од 2008. године „патролирају“ бечким улицама и врше контролу несавесних Бечлија који игноришу званична места за одлагање смећа и кабастог отпада, али и псећих измета и пикаваца. Функција чувара регулисана је Законом о одржавању чистоће у граду и у њему су прописане казне за прекшиоце које могу достићи и више стотина еура.

Руководство „Чистоће“ обишло је продавницу кориштене робе где су у понуди искључиво предмети који су грађани оставили на одлагалиштима отпада. Сва роба се прво пажљиво сортира, проверава њена исправност и продаје са ниским ценама. Овакав пројекат има за циљ смањење отпада и његово поновно коришћење.