Планиране активности за 22. мај 2020.година.

22 маја, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 22. маjа 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Миодрага Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177 и Савска бб;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Игора Васиљева и Граге Андријановића;

Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчина, Светог Николе, Трнавска, Кордунашка, Волгина, Босутска и Орловско насеље;