Сузбијање крпеља

21 маја, 2020

22. маја 2020. године, екипе ЈКП „Градска чистоћа“, Сектор екологије и унапређења животне средине, спроводиће реализацију мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда.

Акција сузбијања крпеља ће се спроводити у периоду од 9 до 14 часова и обухватаће површине као што су паркови, излетишта, шеталишта, парк-шуме, шуме, дечија игралишта, спортске центре и друге зелене површине на којима борави већи број људи и домаћих животиња.

За потребе мера контроле бројности крпеља на територији града Београда, биће ангажовано петнаест стручних екипа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд – Сектора екологије и унапређења животне средине. Климатски услови ће према хидрометeоролошкој прогнози, бити повољни за хемијски третман ових зглавкара.

Користиће се препарат који је регистрован од стране Министарстава за заштиту животне средине и који је уписан у Привремену листу биоцидних производа. Препарат ће се користи према упутству произвођача. Третмани ће се спровести IGEBA LV 15M распршивачима и леђним атомизерима.