Планиране активности за 24. јул 2019. године.

24 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 24. jула 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Рибарска, Беле Бартока и Хоповска;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Шавничка, Водоводска и Поручника Спасића и Машаре;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Санација одлагалишта отпада на територији ГО Земун дуж саобраћајнице Т-7;