Уклањање нелегалних депонија на општини Нови Београд

23 јула, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине наставља са ванредном акцијом уклањања нелегалних депонија на територији града Београда.

У периоду од 04. до 22. јула 2019. године извршена је санација нелегалих одлагалишта отпада на територији општине Нови Београд, и то на следећим локацијама: Блок 70а, у улици Др Агостина Нета; Јурија Гагарина бб, преко пута насеља Белвил; Владимира Поповића бб, испод моста Газела; улица Др Ивана Рибара; Грчка улица, код гробља.

За потребе ове акције ангажована је сва неопходна механизација у виду утоваривача, комбинованих машина и транспортних возила. Укупно је уклоњено 1070 кубика разног отпада.

С обзиром на то да формирањем „дивљих“ депонија нужно долази до загађења земље, воде и ваздуха, увек је присутна и опасност по здравље људи и животну средину. Несавесни суграђани најчешће непрописно одлажу шут, грађевински материјал, стари намештај, стога се спроводе ванредне акције санације „дивљих“ сметлишта које стихијски настају.

Поред свакодневних апела на суграђане да свој отпад одлажу на за то предвиђена места, ЈКП „Градска чистоћа“ настоји да делује превентивно, па је тако свим физичким лицима доступна акција бесплатног одношења кабастог отпада, коју спроводимо сваког првог викенда у месецу, као и акција поделе бесплатних џакова за шут. О овим акцијама детаљније информације можете добити путем броја телефона погона општине којој припадате.