ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 25. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

25 јуна, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 25. јуна 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица : улице Ратка Ресановића, Часлава Вељића и Момчила Чедића;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: Пружни пут, Курирска, Пазовачки пут, Саобраћајница Т – 6, Војни пут, Мозерова, Железничка и Скопљанска;