ПЛАНИРАНР АКТИВНОСТИ ЗА 24. ЈУН 2019.ГОДИНЕ

24 јуна, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање и одвожење смећа, 24. јуна 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Херцеговачка, Скопљанска, Сењска и Војни пут;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Мали Лесковац и Корнатска;