Планиране активности за 26. децембар 2019. године.

26 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 26. децембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ковилово и Товилиште;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Старо сајмиште испод Газеле, Савски насип, Јурија Гагарина, Сурчинска и Виноградска;

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Пива Караматијевића, Заплењска, Авалски пут, Права, Јована Бијелића, Пролећна, Браће Јерковић и Кумодрашка;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Видиковачки венац, Подавалска, Луке Војводића и Кнежевачка;

Погон одвоза и депоновање фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш;