Планиране активности за 26. новембaр 2019. годинe

26 новембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 26. новембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Орловско насеље.

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Михајла Еминескуа, Његошева, 1. Маја, Личка.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Пружни пут, Светозара Папића, Бачки Иловик.