Планиране активности за 27. новембaр 2019. годинe

27 новембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 27. новембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Небојше Поповић, Беле Бартока, Ковилово.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада: Опленачка, Челебићка, Косте Живковић.

• Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Курирска, Пружни пут.