Планиране активности за 27. март 2020. годинe

27 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 27. марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м².

• Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Светог Николе, Војводе Симе Поповић, Воје Вељковић, Ребеке Вест, Михајла Тодоровића, Цветанова ћуприја, окретница тролејбуса Медаковић- III.

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: ЈНА, Михајла Шолохова.

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Миодрага Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177, Савска бб.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању кабастог и зеленог отпада на следећим локацијама: Александра Војиновића, Бахтијара Вагабзаде, Летићева, Опленачка.