Планиране активности за 28. мај 2020. година.

28 маја, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 28. маjа 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут и Заге Маливук;

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковића, Мокролушка, Пролећна, Ламеле Бањица, Иванке Муачевић, Ђакона Авакума и Боривоја Стевановића;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Срзентићева, Трстењакова, Вукасовићева и Николе Мараковића;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности замене контејнера 1,1м³ у улицама Отона Жупанчића, Народних хероја и стамбеном блоку 1;