Планиране активности за 29. август 2019. године

29 августа, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 29. августа 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Булевар Милутина Миланковића, Др Агостина Нета, Студентска, Булевар Зорана Ђинђића и Савски насип;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Бахтијара Вагабзаде, Нићифора Нинковића, Гочка и Миљаковачке стазе;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Владимира Томановића, Боривоја Стевановића, Баштованска, Радомира Марковића и Ровињска;

5. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Угао III и VII Сутјеске и Заге Маливук;