„Чистоћа“ уклонила 40 тона костију

28 августа, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ је готово два месеца радило на уклањању и превожењу око 40 тона животињских остатка, тачније костију, са локације „Глутин“ у Падинској скели на даљу прераду у Ветеринарску установу „Протеинка„ у Сомбору.

У циљу спречавања деградације животне средине и отклањања потенцијалних санитарно-хигијенских, епидемиолошких и еколошких ризика по окружење, али и здравље становништва ГО Палилула, а по налогу Града Београда, Градског штаба за ванредне ситуације, „Градска чистоћа“ је од 8. јула па до 19. августа радила на уклањању животињских костију из Падинске скеле.
Директор ЈКП „Градкса чистоћа“, Марко Попадић каже да су за потребе уклањања и превожења животињских остатака предузете све неопходне мере заштите запослених који су били ангажовани на овом послу, као и мере у циљу безбедног транспорта животињских костију до Сомбора, где се ова врста отпада може безбедно уништити.

– „Чистоћа“ је обавила један велики посао који није подразумевао само уклањање око 210 кубика животињског отпада. Иако смо свакодневно користили и механизацију, нашим радницима није било лако, јер је пре самог транспорта, било неопходно одвојити кости од друге врсте отпада, попут камења, дрвенарије, најлона и свега што би се могло наћи, а што није отпад чије унишење може да спроведе „Протеинка“. По обављеној селекцији отпада, затим и његовој дезинфекцији, коју је обављало ЈКП „Ветерина Београд“, добијали смо потврду која је неопходна за транспорт животињског отпада. Превожење смо, дакле тек по испуњавању свих неопходних мера, спроводили сукцесивно, прецизније, сваког понедељка и то само нашим камионим за које поседујемо ветеринарски контролни број – нагласио је Попадић и додао да је након уклањања костију цео простор где су се оне налазиле детаљно опран, чиме је ова акција и успешно завршена.