Планиране активности за 29. октобар 2019. године

29 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 29. октобар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Небојше Поповића, Саве Ковачевића и Грге Андријановић;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Ратка Ресановића, Момчила Чедића и Водоводска;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: Сурчинска, Виноградска, Обреновачка, Голубиначка и Власинска;

5.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Пружни пут, Светозара Папића, Бачки Иловик и Цвијићева;