Планиране активности за 28. октобар 2019. године

28 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 28. октобар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Сланачки пут и Корнетска;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Ратка Ресановућа, Момчила Чедића и Часлава Вељића;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице 11. Априла, Пере Сегединца, Исмета Мујезиновића, Срђана Алексића, Сурчинска, Власинска, Новобеоградских градитеља и Голубиначка;

5.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Пазовачки пут, Сењска и Војни пут;