ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 30/01/2020

30 јануара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 30. јануара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Патријарха Димитрија, Славка Миљковића, Миљаковачке стазе и Вукасовићева;

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Михајла Еминескуа и Београдска;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Иванке Муачевић, Текеришка, Јунска, Митровданска, Браће Јерковић, Мокролушка, Пролећна, Радомира Марковића и Елизабете Хатон;