Планиране активности за 30. јул 2020. године

30 јула, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 30. јула 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Саве Ковачевића, Заге Маливук.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковића, Пролећна, Топола, Мокролушка, Радомира Марковића, Гостиварска, Милана Распоповића, Ђакона Авакума, Боривоја Стевановића.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Славка Родића, Пере Велимировића, Првобораца, Александра Војиновића.

Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.