Планиране активности за 31. март 2020. годинe

31 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 31. марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Небојше Поповића, Ковилово.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Курирска, Пружни пут, Светозара Папића.