Планиране активности за 2. јун 2020. године

2 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 2. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Бранка Момирова, Велатинска.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Курирска, Пружни пут, Јована Стоисављевића.