Планиране активности за 3. јун 2020. године

3 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 3. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: ЈНА, Михајла Шолохова.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Едварда Грига, Авалска, Славка Миљковића.