Планиране активности за 9. јун 2020. године

9 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 9. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
–Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Звездара
–Акција бесплатног сакупљања и одношења кабастог отпада.

• Погон Палилула
–Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Грге Андријановића, Јовице Васиљевића.

• Погон Вождовац
–Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Земун
–Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Курирска, Пружни пут, Херцеговачка.