Почиње дератизација јавних површина

19 марта, 2020

Сектор екологије и унапређења животне средине ЈКП „Градска чистоћа“ почиње спровођење мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама.
На основу сталног мониторинга који се спроводи на свим општинама, као и пријава суграђана, пролећни циклус дератизације почиње на подручју ГО Нови Београд и обухватиће неуређене или делимично уређене међублоковске површине, нехигијенска насеља, као и обале река, потока и приобаље. По завршетку акције на овој општини, екипе „Чистоће“ ће наставити са дератизацијом и на преосталих 15 београдских општина из надлежности Сектора екологије и унапређења животне средине.

Под дератизацијом се подразумевају комплексне мере сузбијања популација мишоликих глодара, односно пацова и мишева, у циљу смањења њиховог броја у градској средини како из епидемиолошких разлога, тако и у циљу спречавања евентуалне економске штете. Пре извођења систематске дератизације врши се обилазак терена и посебна пажња посвећује жариштима која су утврђена ранијих година.

Суграђани се моле да у овим данима не занемаре и важност очувања и заштите животне средине, посебно у насељима где је, нажалост, примећено учестало формирање „дивљих“ депонија. Из „Чистоће“ подсећају да је од кључног значаја да се отпад правилно одлаже и искључиво на места за то прописана, како би екипе предузећа у ванредним околностима могле да буду ефикасне у одржавању хигијене у граду Београду.

Такође, суграђани могу да пријаве локације на којима примете повећано присуство глодара сваког радног дана од 07 до 15 часова путем електронске поште на адресу ekologija@gradskacistoca.rs