Почиње дератизација јавних површина

19 марта, 2020

Сектор екологије и унапређења животне средине ЈКП „Градска чистоћа“ почиње спровођење мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама.
На основу сталног мониторинга који се спроводи на свим општинама, као и пријава суграђана, пролећни циклус дератизације почиње на подручју ГО Нови Београд и обухватиће неуређене или делимично уређене међублоковске површине, нехигијенска насеља, као и обале река, потока и приобаље. По завршетку акције на овој општини, екипе „Чистоће“ ће наставити са дератизацијом и на преосталих 15 београдских општина из надлежности Сектора екологије и унапређења животне средине.

Под дератизацијом се подразумевају комплексне мере сузбијања популација мишоликих глодара, односно пацова и мишева, у циљу смањења њиховог броја у градској средини како из епидемиолошких разлога, тако и у циљу спречавања евентуалне економске штете. Пре извођења систематске дератизације врши се обилазак терена и посебна пажња посвећује жариштима која су утврђена ранијих година.

Суграђани се моле да у овим данима не занемаре и важност очувања и заштите животне средине, посебно у насељима где је, нажалост, примећено учестало формирање „дивљих“ депонија. Из „Чистоће“ подсећају да је од кључног значаја да се отпад правилно одлаже и искључиво на места за то прописана, како би екипе предузећа у ванредним околностима могле да буду ефикасне у одржавању хигијене у граду Београду.

Такође, суграђани могу да пријаве локације на којима примете повећано присуство глодара позивом на бесплатан број телефона 0800–000807 сваког радног дана од 07 до 15 часова или путем електронске поште на адресу ekologija@gradskacistoca.rs