Подела бесплатних канти за одлагање отпада

14 новембра, 2018

Радници ЈКП „Градска чистоћа“ ће у четвртак, 15. новембра 2018. године, од 14:00 часова после подне, на територији ГО Чукарица у насељу Рушањ, почети са акцијом поделе бесплатних ПВЦ канти за нешто више од 1.200 домаћинстава.

Становници тог насеља добиће по две ПВЦ канте, и то зелену запремине 240 литара нaмењену за одлагање комуналног отпада и плаву исте запремине за одлагање рециклабилног отпада. Суграђани ће бити у обавези да добијене канте посебно одређеним данима о чему ће их екипе „Чистоће“ на лицу места обавестити, остављају испред својих капија како би радници могли да их испразне.

Акција бесплатне поделе канти суграђанима који живе у насељима са индивидуалном изградњом покренута је са циљем да се побољша организација одношења смећа, а у уским улицама због немогућности постављања контејнера суграђанима олакша избацивање комуналног и рециклабилног отпада, а да се не угрози безбедност саобраћаја. Такође, технологија одвожења смећа из ПВЦ канти знатно утиче и на смањење формирања „дивљих“ депонија у Београду.

Канте запремине 240 литара намењене су искључиво за одлагање кућног комуналног и рециклабилног отпада, због чега ЈКП „Градска чистоћа“ апелује на њихове нове власнике да их не користе за одлагање шута, земље или пепела и жара, јер ће тако физички оштети канту.