Подела зелених и плавих ПВЦ канти  у насељима…

8 јула, 2022

Београд, 8. јул 2022. године – ЈКП „Градска чистоћа“ ће  9. и 10. јула делити зелене ПВЦ канте за одлагање класичног комуналног отпада и плаве ПВЦ  канте намењене одлагању рециклабила, индивидуалним домаћинствима у градској општини Палилула. 

У суботу и недељу ће око шест стотина домаћинстава у насељима Крњача и Котеж добити укупно 1200 канти, и то 600 плавих и 600 зелених. То значи да ће свако домаћинство добити по једну зелену и плаву канту, запремине 240 литара, које ће им екипе ЈКП „Градска чистоћа“ доставити на кућну адресу.

Технологијом одношења смећа путем канти, суграђанима се олакшава одлагање отпада и пружа квалитетнија комунална услуга. Поделом плавих канти многа домаћинства почињу активно учешће у рециклажи у својим домовима, чиме се истовремено смањују количине класичног комуналног отпада у зеленим кантама.

Суграђанима ће овом акцијом знатно бити олакшано не само одлагање, већ и избацивање отпада.

Током уручења канти, које ће бити обављено од 7.30 до 14.00 часова током дана викенда, суграђанима ће бити предочена динамика пражњења и одвожења смећа, тако да је њихова једина обавеза да одређеним даном у седмици канте остављају испред својих капија, на улици, јер комунални радници „Чистоће“ не улазе у приватне поседе.

Суграђани који не буду у могућности да канте преузму током ове поделе, накнадно се могу јавити погону ЈКП „Градска чистоћа“ у општини Палилула како би договорили преузимање канте за своје домаћинство.