ПВЦ Канте добијају и домаћинства на Чукарици и…

11 маја, 2019

Београд, 11. мај 2019. године – ЈКП „Градска чистоћа“ наставља акције поделе ПВЦ канти домаћинствима у насељима са индивидуалном изградњом на општинама Чукарица и Вождовац. Током овог викенда по две ПВЦ канте ће добити 570 домаћинстава у улицама Петра Драпшина, Виногради и Авалски пут, а до краја месеца још 600 домаћинстава ће се прикључити новој технологији сакупљања и одвожења отпада.
Током три месеца спроводимо акције у којима ће бити подељене ПВЦ канте за рециклабилни и кућни отпад за више од 2.400 домаћинстава на општинама Нови Београд, Чукарица, Вождовац и Палилула. Ова технологија сакупљања, селектовања и одношења отпада је до сада дала одличне резултате, јер знатно утиче на смањење формирања „дивљих“ депонија у Београду, али и повећава количину отпада која иде на даљи процес рециклаже, чиме се смањује оптерећење депоније у Винчи“ истакао је Марко Попадић, директор ЈКП „Градска чистоћа“ и додао да је за 14 година више од 60.000 домаћинстава укључено у овај систем одвожења отпада. „Наставићемо развој овог начина рада, тако да ће канте за рециклабилни отпад добијати и скупштине станара у централним градским општинама, са којима ћемо потписати и уговор о преузимању амбалажног отпада, чиме се спречава несавесно разношење секундарних сировина које се могу рециклирати“ рекао је Попадић.
Свако домаћинство у насељима у којима се прелази на технологију одвожења отпада путем ПВЦ канти добија по две такве канте. Плава канта намењена је за одлагање рециклабила, а канта зелене боје за одлагање класичног кућног смећа. Канте су запремине 240 литара, а суграђанима ће знатно бити олакшано само одлагање, али и избацивање отпада, чиме ће имати квалитетнију комуналну услугу.
У „Чистоћи“ напомињу и да је одржавање канти, али и њихова поправка или евентуална замена услед оштећења, искључиво обавеза корисника. Канте су намењене само за одлагање комуналног и рециклабилног отпада, због чега се апелује на њихове нове власнике да канте не користе за одлагање шута, земље, пепела и жара, јер то доводи до трајног оштећења канте коју ће морати да замене о сопственом трошку.

Акција бесплатне поделе канти суграђанима који живе у насељима са индивидуалном изградњом покренута је са циљем да се побољша организација одношења смећа, а и да се реши проблем у уским улицама где није могуће поставити контејнер.
Канте ће се уручивати сваки викенд до краја месеца у периоду од 8.00 до 14.00 часова, а суграђанима ће бити предочена динамика пражњења и одвожења смећа, тако да је једина њихова обавеза да одређеним даном у недељи канте остављају испред својих капија, на улици, јер радници „Чистоће“ немају право да улазе на приватан посед. Сви суграђани који не буду у могућности да канте преузму током ове поделе, накнадно се могу јавити Погону, како би добили канте за своје домаћинство.
ЈКП „Градска чистоћа“ одлично сарађује са свим градским општинама, тако да су данашњу акцију својим присуством подржали и председник општине Чукарица Срђан Коларић и чланица општинског већа Зоран Адамовић, који су са суграђанима разговарали и о другим активностима које се спроводе на тој општини.