Током викенда подела зелених и плавих ПВЦ канти 

16 децембра, 2022

у насељима Преток- Борча и Кумодраж

Београд,16.децембар 2022.године – ЈКП „Градска чистоћа“ ће током викенда, 17. и 18. децембра делити зелене ПВЦ канте за одлагање класичног комуналног отпада индивидуалним домаћинствима у општини Вождовац и плаве ПВЦ канте намењене одлагању рециклабила индивидуалним домаћинствима у градској општини Палилула. 

У суботу и недељу ће око 1400 домаћинстава у насељима Преток- Борча и Кумодраж добити укупно 1.400 канти запремине 240 литара, и то 1000 плавих у насељу Преток-Борча и 400 зелених у Кумодражу које ће им екипе ЈКП „Градска чистоћа“ доставити на кућну адресу.

Технологијом одношења смећа путем канти, суграђанима се олакшава одлагање отпада и пружа квалитетнија комунална услуга. Поделом плавих канти многа домаћинства почињу активно учешће у рециклажи у својим домовима, чиме се истовремено смањују количине класичног комуналног отпада у зеленим кантама.

Суграђанима jе овом акцијом знатно олакшано не само одлагање, већ и избацивање отпада.

Током уручења канти, које ће бити обављено од 7.30 до 14.00 часова током дана викенда, суграђанима ће бити предочена динамика пражњења и одвожења смећа, тако да је њихова једина обавеза да одређеним даном у седмици канте остављају испред својих капија, на улици, јер комунални радници „Чистоће“ не улазе у приватне поседе.

Суграђани који не буду у могућности да канте преузму током ове поделе, накнадно се могу јавити погону ЈКП „Градска чистоћа“ у општинама у којима живе, како би договорили преузимање канте за своје домаћинство.

Само током ове године, индивидуланим домаћинствима на територији Београда подељено је 23.000 плавих ПВЦ канти,па данас око 50.000 београдских домаћинстава поседује канте за одлагање рециклабила, док зелене ПВЦ канте за одлагање класичног комуналног отпада има око 73.000 индивидуалних домаћинстава на територији београдских општина.