Уклањање нелегалних депонија на општини Земун

8 августа, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ је у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине спровело велику акцију ванредног чишћења нелегалних депонија на општини Земун и то дуж саобраћајница Т-6 и Т-7, затим на Батајничком друму бб код Војне установе Дедиње, као и на углу улице Федерика Фелинија и насеља Радиофар. Акција уклањања „дивљих“ депонија трајала је од 23. јула до 06. августа 2019. године, а уклоњено је укупно 1800 м3 разног отпада.
ЈКП „Градска чистоћа“ поново апелује на своје суграђане да чувају животну средину одлагањем отпада на правилан начин и на за то предвиђена места.