Уклањање снега са јавних површина

24 јануара, 2019

Радници ЈКП „Градска чистоћа“ због снежних падавина и поледице, a уз помоћ неопходних возила и механизације, непрестано раде на уклањању снега са јавних површина које су у надлежности предузећа.

Поред чишћења снега и леда са тротоара ширих од пет метара, прилаза пешачким прелазима, пасарела, појединих јавних степеништа, подземних пролаза и њихових прилаза, „Градска чистоћа“ ради и на одвожењу и депоновању комуналног отпада са београдских општина. У појединим деловима града процес пражњења судова за одлагање смећа, због падавина и специфичности терена, може да траје временски дуже но што је то уобичајено, па молимо суграђане за разумевање и стрпљење, јер ће екипе „Чистоће“ дати све од себе да тај посао заврше на најбржи могући начин.

Подсећамо власнике, односно кориснике земљишта и објеката, скупштине зграда и станаре, да су у складу са комуналним прописима у обавези да благовремено уклањају снег и лед са површина из њихове надлежности.

Одлука о комуналном реду каже да су за уклањање снега и леда са тротоара ширине до пет метара који се налазе испред стамбених зграда, пословних простора и неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна правна и физичка лица која користе те непокретности, било да су власници, закупци или корисници. Снег и лед треба да се чисте тако да се не затрпавају сливници, као и да се приликом њиховог одлагања не затварају тротоари и не затрпава коловоз.

ЈКП „Градска чистоћа“ се захваљује суграђанима и правним лицима што поштују комуналне прописе и тако нам свима олакшавају да се што пре изборимо са падавинама и омогућимо Београду и његовим становницима несметано функционисање.