First slide

Извршни директор за послове одржавања

Саша Стикић

рођен 1970. године
Образовање: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Мастер инжењер електронике и рачунарства

РАДНА  БИОГРАФИЈА

1998-2000. године „SM International“ – Београд Инжењер на пројектовању система заштите
2000-2003. године „ФАП“ – Прибој Пројектант склопова и возила
2003-2005. године „VEMUS-TRANSPORT“ – Београд Руководилац сервиса
2005- 2008. године ЈКП „Градска чистоћа“ Главни инжењер одржавања
2008-2009. године ЈКП „Градска чистоћа“ Директор сектора одржавања
2009-2014. године ЈКП „Градска чистоћа“ Саветник генералног директора
2014-2015 . године ЈКП „Градска чистоћа“ Директор сектора рециклаже и депоновања
2015-2016. године ЈКП „Градска чистоћа“ Виши пројектант унапређења квалитета
2016-2019. године ЈКП „Градска чистоћа“ Руководилац управљања квалитетом ISO
2019 – ЈКП „Градска чистоћа“ Извршни директор за послове одржавања