First slide

Извршни директор за послове одржавања

Слободан Жутић

рођен 1959. године у Београду
Образовање: Машински факултет, Београд
Завршена школа за националног менаџера запошљавања
Рад на рачунару (Windows, Office, ACAD)
Возачка дозвола Б категорије
Пасивно знање енглеског jeзика
Основно знање немачког језика

РАДНА  БИОГРАФИЈА
1978-1979. године Удружење радника естрадне делатности
1979-1980. године Институт за примењену физику Београд
1980-1983. године Удружење радника естрадне делатности
1989-1990. године ИПМ “Змај” Београд
1990-1993. године “Баллинт”
1994-2003. године ГСП Београд
2003-2004. године ГП „Трудбеник градња“ Помоћник техничког директора за механизације
2004-2011. године ГСП Београд
2011. година ЈКП „Градска чистоћа“ Помоћник директора одржавања
2011-2014. године ЈКП „Градска чистоћа“ Руководилац дефинисања и контроле квалитета
2014. година ЈКП „Градска чистоћа“ Директор одржавања
2011-2014. године ЈКП „Градска чистоћа“ Извршни директор за послове одржавања, рециклаже, јавних набавки и комерцијале
2015-2018. ЈКП „Градска чистоћа“ Извршни директор за послове одржавања, јавних набавки и комерцијале
2018 – ЈКП „Градска чистоћа“ Извршни директор за послове одржавања