First slide

Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада

Милован Драшкић

рођен 1962. године
Образовање: Факултет за пословно индустријски менаџмент – Дипломирани менаџер

РАДНА БИОГРАФИЈА
2007-2010. године ЈКП „Градска чистоћа“ Пословођа микро реона
2010-2016. године ЈКП „Градска чистоћа“ Управник погона
2016-2018. године ЈКП „Градска чистоћа“ Руководилац рециклаже
2018 – ЈКП „Градска чистоћа“ Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада