First slide

Директор оперативе

Марић Милан

рођен 1973. године у Копингу, Шведска
Образовање: Висока здравствено-санитарна школа струковних студија “Висан”
специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер

РАДНА БИОГРАФИЈА
1994-2003. године ЈКП „Градска чистоћа“ Диспечер
2003. године ЈКП „Градска чистоћа“ Главни диспечер
2003-2009. године ЈКП „Градска чистоћа“ Шеф гараже
2009-2010. године ЈКП „Градска чистоћа“ Управник погона
2010-2012. године ЈКП „Градска чистоћа“ Самостални координатор оперативе
2012-2014. године ЈКП „Градска чистоћа“ Помоћник директора оперативе
2014. године ЈКП „Градска чистоћа“ Самостални координатор оперативе
2014-2015. године ЈКП „Градска чистоћа“ Руководилац гаражно-диспечерских послова
2015-2016. године ЈКП „Градска чистоћа“ Управник погона
2016. године ЈКП „Градска чистоћа“ Самостални референт рециклаже
2016-2017. година ЈКП „Градска чистоћа“ Руководилац гаражно-диспечерских послова
2017-2018. година ЈКП „Градска чистоћа“ Координатор сектора оперативе
2018 – ЈКП „Градска чистоћа“ Директор оперативе