Акција сузбијања крпеља

23 априла, 2021

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Сектор екологије и унапређења животне средине ће у понедељак 26.04.2021. године спровести реализацију мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда.

Акција сузбијања крпеља ће се спроводити у периоду од 10 до 15 часова и обухватиће јавне зелене површине Филмског града, Пионирског града, Кошутњака, Миљаковачке шуме, парка Миљаковачки извори, Нове Скојевске, парка Баново брдо, парка Беле воде, Липовичке шуме, потеза приобаља – Галовица – блок 45, Аде Циганлије, Топчидера, Хајд парка, СЦ Сурчин, Бојчинске шуме, Звездарске шуме, Миријевског венца, Степиног Гаја, Бањице, Авале, СП Јајинци, Ушћа са приобаљем и околним парковима, Барајево – зелене површине око дома здравља, пијаце, цркве, језера, на гробљу, у насељима Гај и Маџарско брдо, Лазаревац – зелене површине око спортског центра, на гробљу, паркови у центру и око језера Очаге и у Сопоту – зелене површине око школског центра и вртића, зграде општине, на гробљу и излетиште Трешња. По потреби биће обухваћене и друге површине као што су паркови, излетишта, шеталишта, парк шуме, шуме, дечија игралишта, спортске центре и друге зелене површине на којима борави већи број људи и домаћих животиња.

За потребе мера контроле брoјности крпеља на територији града Београда, биће ангажоване стручне екипе ЈКП „Градска чистоћа“ Београд – Сектора екологије и унапређења животне средине.
Третман ће се спровести уколико временске прилике то дозволе. Према хидрометeоролошкој прогнози климатски услови ће бити повољни за хемијски третман ових зглавкара.

Користиће се препарат који је регистрован од стране Министарстава за заштиту животне средине и који је уписан у Привремену листу биоцидних производа. Препарат ће се користи према упутству произвођача. Третмани ће се спровести IGEBA LV 15M распршивачима и леђним атомизерима.

Молимо грађане да нам омогуће несметан рад, такође молимо пчеларе да предузму потребне мере како би заштитили пчеле током спровођења третмана.

Контакт телефон: 0800 – 000807