О.П. 31/2020: Пројекат продајне комерцијале и пласмана услуга…

10 јула, 2020

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена КД – исправка техничких грешака у моделу уговора 95/7 од 21.07.2020.

Одговори на питања и измене Конкурсне докумантације бр. 95/10 од 06.08.2020.године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 95/11 од 06.08.2020.године

Обавештење о пролонгирању рока број 95/15 од 14.08.2020. године

Одговор на питање 95/16 од 18.08.2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 95/17 од 18.08.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ПОСТУПКА ОТВАРАЊА ПОНУДА 95/22 од 21.08.2020.

Одговор на питања 95/23 од 26.08.2020.

Обавештење о продужењу рока заподношење понуда 95/24 од 26.08.2020.

Одговор на питање 95/28 од 04.09.2020.

Обавештење о поднетом ЗЗП – 95/30 од 04.09.2020.

Обавештење о донетом Решењу Републичке Комисије за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора 95/52 од 05.11.2020.

Обавештење о закљученом уговору 95/54 од 10.11.2020.