Очишћена „дивља“ депонија на Бежанијској коси

19 фебруара, 2022

ЈКП „Градска чистоћа“ данас је са „дивље“ депоније у непосредној близини нехигијенског насеља на Бежанијској коси уклонило више од 200 кубика разног отпада.
Са пет возила различитог капацитета, радним машинама и људством ЈКП „Градска чистоћа“ успело је да санира нелегално сметлиште на Бежанијској коси које наружава и негативно утиче на животну средину суграђана овог београдског насеља.


„ЈКП „Градска чистоћа“ „дивље“ депоније санира кроз ванредне активности предузећа. Од велике је важности да се једном саниране депоније не формирају изнова. Зато апелујемо на суграђане да отпад одлажу на места за то предвиђена, али и да надлежнима пријаве несавесне појединце који то не чине. У Београду има око 30.000 контејнера и око 90.000 канти намењних индивидуалним домаћинствима за одлагање отпада, као и услуга одношења грађевинског и кабастог отпада и апсолутно нема разлога, али ни оправданости да отпад завршава на местима која за то нису предвиђена. Само у сарадњи са суграђанима Београд може бити још чистија и здравија средина на корист свим Београђанима“, рекао је директор ЈКП „Градска чистоћа“, Марко Попадић.