ОДРЖАНА 23 ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „КОМДЕЛ“

18 фебруара, 2022

ЈКП „Градска чистоћа“ било је домаћин 23 годишње седнице Скупштине Пословног удружења „Комдел“.

На седници „Комдел“ учествовали су директор ЈКП „Градска чистоћа“ и председник УО Пословног удружења „Комдел“ Марко Попадић, председник Скупштине ПУ „Комдел“ и директор ЈКП „Комуналац“ из Чачка, Петар Домановић, секретар Удружења комуналних делатности привредне коморе Србије, Далибор Јокнић, извршни директор и представник стручне службе ПУ „Комдел“, Лазар Крњета, као и бројни гости и партнери.

Учесници су се осврнули на актуелна питања из пословања комуналних предузећа. Они су разматрали извештаје о раду „Комдела“ између два скупштинска заседања, као и програме рада овог удружења планирааних за 2022. годину. На седници је спроведен и избор органа „Комдел“ у наредном мандатном периоду од 2022. до 2026. године.