Планиране активности за 22. мај 2019. Године

22 маја, 2019

Поред основне делатности  које  ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа,  22. маја  2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: угао 3 и 7 Сутјеске и Прва Сутјеска ;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: Жикице Јовановића Шпанца, Милорада Ћирића, Петра                                                                                             Драпшина и Нишка;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: Цара Душана, Бранка Пешића, Цвијићева, Шевина, Карађорђева, Дунавска, Славонска, Угриновачка, Слободана Бајића, Милице Шуваковић и Курирска ;